Q-46 Special Effect Nose Allergy Pill (Te Xiao Bi Min Gan Wan)

Q-46 Special Effect Nose Allergy Pill (Te Xiao Bi Min Gan Wan)

Amazon.com Price: $60.00 (as of 09/07/2018 19:51 PST- Details)

12 bottls/box, Price for 12 bottles. Sold by box only.
2-3 pills/time, 3 times a day

Shop Now

  • Description
  • Amazon Customer Reviews

Description

Special Effect Nose Allergy Pill – Millennia Brand (Te Xiao Bi Min Gan Wan) Fructus Xnthii Sibirici (Cang Er Zhi) Flos Magnoliaae (Xin Yi Hua) Radix Saposhnikoviae (Fang Feng) Rhizoma Atractylodis Macrocephalae (Bai Zhu) Radix Platycodi (Jie Geng) Flos Lonicerae (Yin Hua) Fructus Forsytyiae (Lian Qiao) Radix Puerariae (Ge Geng) Herba Taraxaci (Pu Gong Ying) Rhizoma Chuanxiong (Chuan Xiong) Radix Codonopsis (Dang Shen) Radix Glycyrrhizae (Gan Cao) Fructus Jujubae (Da Zao) Radix Angelicae Seu Heraclei (Bai Zhi) Dosage: 3-5 pills three times a day Qty: 200 pills/bottle, 12 bottles/box Shelf life: 5 years
12 bottls/box, Price for 12 bottles. Sold by box only.
2-3 pills/time, 3 times a day